Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

«Πάλιν Ηρωδιάς μαίνεται, πάλιν ταράσσεται...»Η παιδεία όπως και η Υγεία νοσεί βαρύτατα κι απ΄ότι φαίνεται γιατρειά δεν έχει !!!
«Πάλιν Ηρωδιάς μαίνεται, πάλιν ταράσσεται»,
Οι ανακοινώσεις της υπουργού Παιδείας και Δια Βίου μάθησης κ. Διαμαντοπούλου :
Η Α’ τάξη θα είναι γενικής παιδείας με επτά υποχρεωτικά μαθήματα. Τα μαθήματα από 16 μειώνονται σε 8 ενώ προστίθεται και η ερευνητική εργασία.
Η Β’ Λυκείου θα έχει δύο κατευθύνσεις και ο αριθμός των μαθημάτων θα μειωθεί σε 12 από 17
Στην Γ’ Λυκείου οι κατευθύνσεις γίνονται τρεις με μείωση των μαθημάτων σε 10 από 16 αλλά αύξηση των ωρών διδασκαλίας.Και στις τρεις τάξεις εισάγεται η ερευνητική εργασία που θα πρέπει να εκπονεί ο μαθητής ανά τετράμηνο, ενώ η μία από τις εργασίες θα μπορεί να είναι και στα αγγλικά.Υποχρεωτικό θα είναι το μάθημα της Ιστορίας και στις τρεις τάξεις του Λυκείου.
Τα Θρησκευτικά θα είναι υποχρεωτικά στην Α’ και Β’ τάξη και επιλογής στη Γ΄ Λυκείου.Θα συνυπολογίζεται ο βαθμός της Β΄και Γ΄Λυκείου για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ΑΕΙ Όπως δήλωσε η υπουργός Παιδείας, η μορφή και το είδος των εισαγωγικών εξετάσεων θα έχουν διαφορετικά στοιχεία που δε θα απαιτούν αποστήθιση.Οι εξετάσεις είπε, θα διεξάγονται κεντρικά και με διαδικασίες που διασφαλίζουν το αδιάβλητο ενώ τα Πανεπιστήμια θα καθορίζουν το συντελεστή βαρύτητας των μαθημάτων στα οποία θα εξετάζονται οι υποψήφιοι.

Απορώ και εξίσταμαι με το περιεχόμενο αλλά και με την έκταση των ριζικών αλλαγών που προτείνει το υπουργείο Παιδείας τόσο που αισθάνομαι χαρά που τα παιδιά μου θα συμμετάσχουν στις εισαγωγικές με το παλιό σύστημα . Αν σκοπό τους είναι κατ΄αυτό τον τρόπο να βελτιώσουν το εκπαιδευτικό σύστημα, τότε μάλλον δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα !!!!
Είναι πανεύκολο να παρουσιάζεις εντυπωσιακά αλλά ανεφάρμοστα πλάνα, το δύσκολο είναι, κάθε φορά, να εντοπίζεις τα απολύτως απαραίτητα κι εφαρμόσιμα ώστε να καταφέρνεις να τα υλοποιήσεις. Δηλαδή χρειάζεται μια σταδιακή προσέγγιση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Αλλά, για να γίνει αυτό, απαιτείται πρώτα απ' όλα βαθιά γνώση του αντικειμένου .
Οι περισσότεροι από τους αρμόδιους υπουργούς δεν έχουν επαρκή προσόντα Παρ' όλα αυτά, επιθυμώντας να βάλουν την προσωπική τους σφραγίδα, καλπάζουν προς ριζικές αλλαγές, παραβλέποντας τόσο το προσωρινό της υπουργικής τους θέσης όσο και τη δυσκολία των αλλαγών στην Ελλάδα.
Στόχος τους απ΄τη μια , η καθιέρωση σύγχρονων διδακτικών μεθόδων και προγραμμάτων με λίγα βασικά μαθήματα, πολλά επιλογής, ένταξη ερευνητικών μαθημάτων (με ομάδες εργασίας) και άλλων δραστηριοτήτων.
Και απ΄ την άλλη, ενίσχυση της φροντιστηριακής διδασκαλίας με την πρόταση για αξιολόγηση των μαθητών σε Β' και Γ' Λυκείου, χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση των ενδοσχολικών δυνατοτήτων και κυρίως με τα ίδια, παλιά, βιβλία.
Μεγάλη αστοχία αποτελεί και ο συνυπολογισμός της βαθμολογίας των Β' και Γ' τάξεων του λυκείου στα τελικά αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων. Αυτό δεικνύει παντελή άγνοια ή τάση στρουθοκαμηλισμού της ελληνικής πραγματικότητας .Πώς είναι δυνατόν αυτό να γίνει όταν οι βαθμολογίες από λύκειο σε λύκειο διαφέρουν τόσο ποιοτικά όσο και από άποψη αντικειμενικότητας. Πώς θα προστατευτούν οι εισαγωγικές εξετάσεις από τις σχολικές βαθμολογίες που μπορεί να προέρχονται από συμφέροντα, εύνοιες, ακόμη και ρουσφέτια;
Το δημοκρατικό δικαίωμα της ίσης ευκαιρίας υπαγορεύει οι εξετάσεις να είναι ανεξάρτητες από τη βαθμολογία του λυκείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου