Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010

ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ !!!!


Σερφάροντας στο διαδίκτυο είδα το ακόλουθο που στιγμιαία μ΄έκανε να γελάσω .


Άκυρα τα Χριστούγεννα για φέτος στην Ελλάδα!!! 


Η γέννηση και οι σχετικές τελετές ματαιώνονται. 


Ο Ιωσήφ πρέπει να πληρώσει περαίωση, 


η Φάτνη οφείλει να τακτοποιηθεί ως ημιυπαίθριος, 


η Παναγία δεν παίρνει επίδομα τοκετού, 


οι Άγγελοι δεν πετάνε λόγω απεργίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας 


και οι 3 Μάγοι φοβούνται ότι θα απελαθούν ως λαθρομετανάστες!!! 


Άσε που και τα 3 δώρα έχουν δεσμευθεί στο Τελωνείο, λόγω απεργίας των υπαλλήλων και τα«ζωντανά» της φάτνης έπαθαν όλα γρίπη! 


Το μόνο σίγουρο είναι πως γι αρκετούς συνανθρώπους μας το μήνυμα της χαράς δε θα φτάσει ποτέ στη δική τους την πόρτα . Ακόμη αμφιβάλλω αν την παραμονή των Χριστουγέννων χαρούμενες παιδικές φωνούλες όπως άλλοτε με τον ήχο του τριγώνου θα μας μεταφέρουν νοερά στο σπήλαιο της Βηθλεέμ το μαγικό βράδυ εκείνο .Με τη φάλτσα αρκετές φορές φωνούλα τους , με τα λόγια μισά , όμως με τη λαχτάρα για ένα μικρό χαρτζιλίκι ,ίσως μας κτυπήσουν και πάλι την πόρτα δειλά .Ας μην τα απογοητεύσουμε ..ας τους ανοίξουμε ....κι αυτό το λίγο που θα προσφέρουμε ας είναι απ΄το περίσσευμα της καρδιάς μας .... 

Επειδή όμως δε θα τ΄ακούσουμε ποτέ σωστά δε θα τ΄ακούσουμε ποτέ ολόκληρα τα κάλαντα της γέννησης , διαβάστε αν δεν κουραστείτε εδώ .Τα περιέσωσα πριν από πολλά χρόνια που τυχαία από κάποιο εκκλησιαστικό έντυπο έπεσαν στα χέρια μου !!!

Και εις έτη πολλά με υγεία και ευτυχία για όλους 
Γιούλη .
ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ Ι. ΧΡΙΣΤΟΥΚΑΛΗΝ ημέραν άρχοντες , αν είνε ορισμός σας 


Χριστού την θείαν γέννησιν να πω στ΄αρχοντικό σας 


Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει. 


Οι ουρανοί αγάλλονται , χαίρει η κτίσις όλη . 


Εν τω σπηλαίω τίκτεται εν φάτνη των αλόγων , 


Ο βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων 


Πλήθος αγγέλων ψάλλοντες το <<δόξα εν υψίστοις>> 


Και τούτο άξιον εστί η των ποιμένων πίστις 


Εκ της Περσίας έρχονται τρεις μάγοι με τα δώρα . 


Αστρον λαμπρόν τους οδηγεί χωρίς να λείψη ώρα 


Φθάσαντες εις Ιερουσαλήμ με πόθον ερωτώσι , 


Που εγεννήθη ο Χριστός να παν να τον ευρώσι .ι 


Δια Χριστόν ως ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης , 


Αμέσως εταράχθηκε κι έγεινε θηριώδης, 


Οτι πολλά φοβήθηκε δια την βασιλείαν , 


Μην του την πάρη ο Χριστός και χάση την αξίαν . 


Κράζει τους μάγους κ΄ερωτά που ο Χριστός γεννάται. 


Εις Βηθλεέμ ηξεύρομεν ως η Γραφή διηγάται . 


Τους είπε να υπάγωσι , και όπου τον ευρώσι , 


Να τόνε προσκυνήσωσι , να παν να του ειπώσι . 


Οπως υπάγη και αυτός για να τον προσκυνήσει. 


Με δόλον ο μισόθεος για να τον αφανίσει . 


Βγαίνουν οι μάγοι , τρέχουσι και τον αστέρα βλέπουν 


Φως θεικόν κατέβαινε και με χαράν προστρέχουν . 


Εν τω σπηλαίω έρχονται , βρίσκουν την Θεοτόκον, 


Κ΄εβάστα ΄ς τας αγκάλας της τον άγιόν της Τόκον. 


Γονατιστοί την προσκυνούν και ώρα του χαρίζουν . 


Σμύρναν , χρυσόν και λίβανον .Θεόν τον ευφημίζουν 


Την σμύρναν με ως άνθρωπον , χρυσόν ως βασιλέα . 


Την λίβανον δε ως Θεόν ΄ς όλην την ατμοσφαίραν . 


Αφού τον επροσκύνησαν ευθύς πάλι μισεύουν . 


Και τον Ηρώδη μελετούν να πάγουν για να εύρουν . 


Πλην άγγελος εξ ουρανού βγαίνει τους εμποδίζει , 


Αλλην οδόν να πορευθούν αυτός τους διορίζει . 


Και πάλιν άλλος άγγελος τον Ιωσήφ προστάζει , 


Εις Αίγυπτον να πορευθή κ΄εκεί να ησυχάζη . 


Να πάρη και την Μαριά ομού με τον υιόν της . 


Οτ΄ο Ηρώδης τον ζητεί τον τόκον τον δικό του . 


Μη βλέπων δε ο βασιλεύς του Μάγους να γυρίσουν . 


Εις Βηθλεέμ επρόσταξε παιδί να μην αφήσουν , 


Οσα παιδία εύρωσι δυο χρονών και κάτω 


Ολα να τα παιράσωσιν ευθύς απ΄τα σπαθιά των . 


Χιλιάδες δεκατέσσαρες σφάζουν εις μιαν ημέρα . 


Θρήνον κλαυθμόν και οδυρμ'ον είχε κάθε μητέρα . 


Και επληρώθη το ρηθέν προφήτου Ησαϊου , 


Μετά των άλλων προφητών και του Ιερεμίου . 


<<Φωνή ηκούσθη εν Ραμά , Ραχήλ τα τέκνα κλαίει 


<<Παραμυθείν ουκ ήθελεν ότι αυτά ουκ έχει >> 


Ιδού όπου σας είπωμεν όλην την υμνωδίαν , 


Του Ιησού μας του Χριστού γέννησιν την αγίαν . 


Και σας καλονυκτίζομεν πέσετε κοιμηθήτε 


Ολίγον ύπνον πάρετε και ευθύς να σηκωθείτε . 


Και βάλετε τα ρούχα σας εύμορφα ενδυθήτε , 


Στην εκκλησίαν τρέξατε με προθυμίαν μπήτε 


Ν΄ακούσητε με προσοχήν όλην την υμνωδίαν , 


Και με πολλήν ευλάβειαν την θείαν λειτουργίαν 


Κ΄ευθύς άμα γυρίσετε εις το αρχοντικόν σας , 


Ευθύς τραπέζι στρώσατε βάλτε το φαγητόν σας , 


Και το σταυρό σας κάμετε γευθήτε ευφρανθήτε 


Δότε και κανενός πτωχού όστις να υστερήται . 


Δότε και μας τον κόπον μας ό,τι είναι ορισμός σας , 


Και ο Χριστός πάντοτε να είναι βοηθός σας 


Χρόνους πολλούς να χαίρεσθε πάντα ευτυχισμένοι 


Σωματικά και ψυχικά να είσθε πλουτισμένοι . 

Και εις έτη πολλά .

Christmas
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου